top of page

חבר הנהלת ההתאחדות במשימת החילוץ בטורקיה

חבר הנהלת ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו, סגן אלוף דרור שאול, כיהן כקצין המבצעים של משלחת צה״ל למשימת החילוץ בטורקיה במסגרתה חולצו 19 תושבים מתחת להריסות עקב רעידת האדמה הקשה.

משלחת החילוץ הישראלית עבדה בתנאים קשים ובמקצועיות וקיבלה שבחים רבים על הצלחתה.ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו שולחת תנחומים כנים ומחזקת את העם הטורקי וכל פעילי משפחת הטאקוונדו בטורקיה עקב האסון הקשה.Comments


bottom of page