top of page

איגוד הטאקונדו הישראלי הוכרז ע״י הנשיא ד״ר צ׳ו כאחד מששת הארגונים המדינתיים המובילים בעולם

באסיפה הכללית השנתית של ארגון הטאקוונדו העולמי שמתקיימת בבאקו, אזרבייג׳אן, איגוד הטאקונדו הישראלי הוכרז ע״י הנשיא ד״ר צ׳ו כאחד מששת הארגונים המדינתיים המובילים בעולם בניהול תקין לפי הסקר של ארגון הטאקוונדו העולמי.

Comments


bottom of page