טפסים ואישורים

אישורי מס התאחדות

 
2020-10-29_15-05-36.png

אישור ניכוי מס

2020-10-29_15-05-36.png

אישור גופים ציבוריים

2020-10-29_15-05-36.png

אישור ניהול תקין

2020-10-29_15-05-36.png

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

 

טפסים כלליים

2020-10-29_15-05-36.png

טופס רישום ספורטאי/ת להתאחדות

2020-10-29_15-05-36.png

בקשת מעבר ספורטאי/ת ממועדון למועדון

2020-10-29_15-05-36.png

אישור הורים להשתתפות בתחרויות

2020-10-29_15-05-36.png

אישור הורים ליציאת קטין לחו"ל

2020-10-29_15-05-36.png

אישור מועדון למתן תשלום באמצעות המועדון

2020-10-29_15-05-36.png

בקשה לקבלת תשלום באמצעות המועדון

2020-10-29_15-05-36.png

אישור קבלת תשלום מההתאחדות

2020-10-29_15-05-36.png

דוח פציעה או תאונה

2020-10-29_15-05-36.png

הצהרת ביטוח תאונות אישיות - תלמידים

 

ליגה

2020-10-29_15-05-36.png

דוח דיווח ליגה

2020-10-29_15-05-36.png

הצהרת מפקח ליגה

2020-10-29_15-05-36.png

הצהרת שופט ליגה

 

תקנונים ונהלים

2020-10-29_15-05-36.png

תקנון ההתאחדות

2020-10-29_15-05-36.png

תקנון משמעת

2020-10-29_15-05-36.png

קוד אתי

2020-10-29_15-05-36.png

נוהל חגורות שחורות

2020-10-29_15-05-36.png

פנקס חברים - ההתאחדות

2020-10-29_15-05-36.png

תקנון למניעת הטרדה מינית

 

מבחן חגורה שחורה

2020-10-29_15-05-36.png

טופס קוקיוואן

 

נבחרת

2020-10-29_15-05-36.png

טופס בקשה לקבלת ספורטאי/פעיל מצטיין בצבא

 

קורונה

2020-10-29_15-05-36.png

טופס ממונה קורונה

2020-10-29_15-05-36.png

מבחן ח.ש בתקופת קורונה - התחייבות בוחן

 

רישום עמותה חדשה

2020-10-29_15-05-36.png

אישור ייצוג עמותה

2020-10-29_15-05-36.png

בקשה לרישום חבר חדש

2020-10-29_15-05-36.png

בקשה לשינוי שם חבר

2020-10-29_15-05-36.png

מסמכים בהתאם לתקנון

2020-10-29_15-05-36.png

רישום חבר חדש - הצהרה

2020-10-29_15-05-36.png

רשימת ספורטאים - בקשה לרישום עמותה חדשה

2020-10-29_15-05-36.png

פרוטוקול ישיבת וועד עמותה להצטרף להתאחדות

 

אליפויות ישראל

2020-10-29_15-05-36.png

הגרלות

2020-10-29_15-05-36.png

תוצאות